Rådgivning

Vi gir våre kunder regnskapsfaglig støtte og rådgivning. En regnskapsfører som kjenner din virksomhet godt, kan være en verdifull sparringspartner og gi gode innspill og nytt syn på driften.

Vi tilbyr en rekke regnskapsnære rådgivningstjenester. Blant annet:

  • Etablering av nytt firma og avvikling av eksisterende firma
  • Regnskapsanalyse hvor vi sammen går gjennom regnskapet og utviklingen
  • Skatte- og avgiftsrådgivning, MVA spørsmål
  • Hjelp med  regnskapssystem, gjennomgang og tilrettelegging av regnskapsrutiner
  • Rådgivning innen lønn og personal
  • Bistand ved kapitalutvidelse eller -nedsettelse
  • Hjelp med rapportering til Brønnøysundregistrene
  • Bistand med styrearbeid/generalforsamling
  • Bistand i dialog med offentlige myndigheter
  • Generell bedriftsøkonomisk rådgivning

Vi har fagkompetanse innen regnskapsrelaterte områder og oppdatert kunnskap om gjeldende regler innen økonomi/regnskap, satser, tariffer, avtaler, mm.

Kontakt oss dersom du vil ha mer informasjon eller har spørsmål angående rådgivning for bedrifter. Velkommen til oss!