Lønn

I en bedrift er det viktig at de ansatte får riktig lønn til rett tid, og vi bistår gjerne med vår kompetanse.

Som vår kunde kan du logge deg inn på lønnssystemet og gjøre noe av jobben selv, eller la oss ta hele ansvaret. Dine ansatte kan føre reiseregninger og utlegg rett i systemet. Timer som registreres i systemet kan danne grunnlag for både lønn til de ansatte og utfakturering til dine kunder. Her er også en egen app for smarttelefoner.

Dette er noe av det vi kan hjelpe med:

  • Beregning av lønn og skatt. Vi sender lønnsslipper elektronisk til dine ansatte og utbetaler lønnen for deg hvis du ønsker det.
  • A-melding skal sendes inn via Altinn hver måned. Dette gjør vi automatisk for deg når vi kjører lønn.
  • Rapportering av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Vi avstemmer lønn, skatt og arbeidsgiveravgift for deg og betaler dette på dine vegne hvis du ønsker.
  • Kontroll og oppfølging av reiser og utlegg.
  • Offentlig rapportering som sykemeldinger og permisjonskrav.
  • Rådgivning ved f.eks. ansettelsesavtaler, permitteringer, oppsigelser osv.

Trenger du bistand til lønnskjøring, eventuelt tilgang til lønnssystem? Kontakt oss, så hjelper vi deg så snart som mulig. Velkommen til oss!