Pahr Regnskap

I tillegg til vanlig regnskapsføring og årsoppgjør tilbyr vi tjenester innen fakturering, lønn, budsjettering, skatte- og avgiftssaker og annen regnskapsrådgivning. Vi bruker moderne regnskapssystem slik at du kan velge å gjøre noen av oppgavene selv, i tillegg til å velge tjenester du ønsker at vi skal bistå med.

Vi tilbyr små og mellomstore bedrifter tjenester innen regnskap, lønn, fakturering, årsoppgjør m.m. Vi bistår de aller fleste næringer, dog ikke jordbruk og skogbruk.

Vi spesialiserer oss på å få våre kunders regnskapsløsninger opp i skyen. Gjennom vår samarbeidspartner Tripletex tilbyr vi nettbasert regnskapsløsning skreddersydd for hver enkelt kunde. Våre kunder kan via nettet koble seg opp mot systemet og betale regninger, fakturere, hente ut rapporter osv.

Regnskapsføringen tilpasser vi til ditt behov, enten du trenger mye hjelp – eller bare litt gjennomgang og gode råd. Bruk oss i den daglig driften av ditt selskap, og dra nytte av vår økonomiske kompetanse på en rekke områder som for eksempel:

  • Stiftelse, endringer, avvikling/opphør av aksjeselskap
  • Lønn, feriepenger, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), sykepenger
  • Reisekostnader, utlegg, rutiner, innberetning, fradrag og skatteplikt
  • Bedriftsbeskatning, skattefradrag og skatteplikt, utbytte
  • Eierspørsmål: transaksjoner med nærstående (lønn, utbytte, lån) og andre aksjonærspørsmål
  • Budsjett, analyser og økonomisk planlegging
  • Ledelses- og styrerapporter
  • Avdelingsregnskap, prosjektregnskap
  • Forbedringer i økonomifunksjonen, rutiner, prosesser og automatisering