Hvorfor velge oss

Vårt fokus er nærhet til kunden, og interesse og engasjement i selskapets drift. Bruk oss som din sparringspartner, og få rådene som bidrar til at du når dine målsetninger. Når du har kontroll over tallene kan du utnytte bedriftens kapital bedre.

Vår kompetanse og kunnskap innen økonomi er en trygghet for deg som kunde. Som din regnskapsfører kan vi også være din sparringspartner og økonomiske rådgiver.

Vi er opptatt av å tilby våre kunder smarte og teknologiske løsninger og tar i bruk moderne verktøy til styring og rapportering som Sticos Rapport og Sticos Likviditet.

Hos oss får du god beslutningsstøtte når du skal gjøre valg av økonomisk betydning:

•  Oversiktlige resultatrapporter

• Grafiske presentasjoner over utvikling i nøkkeltall og resultat, som er lette å forstå

• Oppdaterte likviditetsprognoser

Når du har kontroll og oversikt over tallene kan du utnytte bedriftens kapital bedre, du kan gjøre valg av økonomisk betydning f.eks. om du har råd til nyansettelser, om du bør kjøpe eller lease driftsmiddel eller hvordan plassere overskuddslikviditeten.

Ønsker du hjelp til å nå dine målsetninger? Kontakt oss, vi har tid til deg!